ALZHEIMER - De puzzelstukken vallen in elkaar.

Op 21/09 stelde de stichting haar nieuw boek voor :
ALZHEIMER - De puzzelstukken vallen in elkaar.
Dit boek is vanaf nu te bestellen tegen de prijs van 10 EUR. 
U kan dit boek eenvoudig bij u thuis krijgen door 10 EUR te storten op rekening :
BE93 2300 0602 8467 - met de melding : 8005.
Het 100 pagina's tellende boek brengt een verzameling interessante artikels rond de ziekte van Alzheimer, een trits prangende getuigenissen, verschillende boeiende interviews met top-professoren en duiding over de stand en het belang van het onderzoek.

 

"VECHT MEE TEGEN ALZHEIMER!" - Grandioos succes !

De campagne "Vecht mee tegen Alzheimer!" klokt af op 252.000 EUR !!!

Tientallen rust- en verzorgingstehuizen, particulieren, universiteiten en ondernemingen : allemaal zetten ze het afgelopen jaar de schouders onder de actie "Vecht mee tegen Alzheimer!".
En met resultaat, want allemaal samen wisten ze de kaap van 252.000 EUR te bereiken. Oprechte dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Mede met deze inkomsten kon Stichting Alzheimer Onderzoek in 2013 voor de eerste keer in haar bestaan 1.000.000 EUR schenken aan het onderzoek.
Samen met de Koning Boudewijnstichting steunen we 11 nieuwe beloftevolle onderzoeksprojecten.

De 'Vecht mee tegen Alzheimer!' campagne kwam eveneens tot stand 
met de gewaardeerde medewerking van Universiteit Antwerpen
en volgende sponsors :

     

 

 

 

TORNOOI WAS EEN GROOT SUCCES, ZOWEL OP SPORTIEF VLAK ALSOOK VOOR DE MOOIE OPBRENGST VOOR DE STICHTING !!!